Banner1

Skontaktuj się z nami

Comtech24 Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 60 84 , fax. 15 844 60 84

e-mail: sekretariat@comtech24.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydz. Gospodarczy KRS;
Nr. KRS: 0000448058, NIP: 8652558436, REGON: 180934823
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN

© Copyright 2015 Comtech24
Realizacja Wirtualny Marketing